Cenník horoskopov Vám zašlem na požiadanie e-mailom . info@numerologicka.sk

Ukážka Hlavného horoskopu celoživotného rozboru KLIKNITE TU 
Ukážka horoskopu celoživotného rozboru KLIKNITE TU 
Ukážka karmických tabuliek KLIKNITE TU 
 

Niečo o horoskope

Často počujem vetu: to je vo hviezdach. Skrývajú ale hviezdy našu budúcnosť naozaj? Veľa ľudí verí, že osud je daný a oni nemajú veľa možností ho ovplyvniť. Takýto názor zbavuje ťažoby a zodpovednosti. Ale sú aj takí, ktorý si myslia, že svoj život majú úplne vo svojich rukách a môžu ho riadiť i ovládať podľa svojej vôle. Ale je to trošku inak. Človek sa rodí na tento svet s určitým potenciálom, možnosťami a schopnosťami, ktoré by mal rozpoznať a rozvíjať. To je možné zistiť z horoskopu zrodenia. Numerologický a astrologický  rozbor je akýsi poradca ,ako svoju energiu využiť správnym smerom celý život. Je to -prenesene povedané-  učebnica nášho života.

Spresnenie času narodenia (rektifikacia)

 

Pri ďalšej práce s horoskopom, predovšetkým pri nahliadnutí do budúcna, je dobré poznať presný čas narodenia. To nemusí byť ten, ktorý Vám zapísali v pôrodnici, tam päť minúť nehrajte rolu. Presný čas môžeme spätne dopočítať podľa kľúčových životných udalostí, ako napríklad zoznámenie s životným partnerom, svadba, narodenie detí, sťahovanie, nástup do práce, úmrtí blízkej osoby. Skúste si na pár takých dát v spomenúť, postačí rok a mesiac udalosti.

Pokiaľ človek chce spolupracovať so svojim osudom, potom mu numerológia a astrológia môže pomôcť rozpoznať, aké energie a princípy sa v určitú dobu aktivujú a vyzývajú ho ku konfrontácii. Takýto prístup potom môže viesť k tomu, že sa človek aktívne podieľa na svojom osude, dotvára ho a nebráni sa prekážkam a problémom, ktoré musí prekonávať a ľahšie ich zvláda. Zároveň však môže aktívne využiť príležitosti, ktoré sa mu ponúkajú. Avšak keď človek pochopí, o čo sa v danom čase jedná, potom takýto prístup vedie k lepšiemu rozhodovaniu. Keď v sebe rozvíjate schopnosti a nebudete uhýbať zo  svojej správnej cesty, potom i okolitý svet a osud vám vyjde v ústrety.

Niečo o ročnom horoskope

V ročnom horoskope sa objavujú mnohé témy. Niektoré budú priťahovať vašu pozornosť len pár dní či týždňov, iné budú vyžadovať viac času. Je to spôsobené dĺžkou cyklu planét a ich zotrvaním v aspekte k vašim  planétam pri narodení. Ide o také tranzity a prognózy, ktoré budú dominovať obvykle viac než jeden rok a významne sa budú podieľať na vašom dozretí a vývoji. Niektoré planetárne konfigurácie môžu byť v súlade,  iné zase v rozpore.

Partnerský horoskop

V partnerskom horoskope  sa bude  popisovať oblasť citov i to, na aké tendencie i zhodu by planetárne konfigurácie mohli poukazovať. Niektoré z nich môžu priniesť nespokojnosť v partnerských vzťahoch. Skôr než začnete obviňovať druhých, že k vám nie sú láskavejší a nechovajú sa podľa vašich predstáv, zamyslite sa, do akej miery sa vám podobné situácie opakujú a či nesúvisia s niečím z vašej minulosti. Konflikty a krízy v citovej oblasti môžu byť prejavom vašich nenaplnených potrieb z obdobia ranného detstva. Tranzity a progresie vám tak budú dávať príležitosť rozpoznať tieto problémy a zmeniť postoj i chovanie.

 

ZÁVER

Na záver by som sa ešte chcela zmieniť o obmedzených možnostiach predpovedi a osobnej zodpovednosti jedinca. Zmyslom astrológie nieje strašiť ľudí a predpovedať len dobrý alebo zlý osud. Zmyslom je odkryť životné plány človeka a predísť ťažšej chvíle , s ktorou by sa v určitom čase mal stretnúť. Progresia a tranzity ukazujú, že na psychickej rovine sa vytvorila určitá situácia, ktorá sa môže, ale tiež nemusí prejaviť.. Planetárne cykly, ktoré symbolizuj vzorce vývoja celého ľudského pokolenia, sa môže u každého jednotlivca prejavovať iným spôsobom. Vždy záleží na individuálnom vývojovom štádiu, v ktorom sa človek nachádza. A tak planetárna konfigurácia môže pre jedného človeka znamenať to najplodnejšie obdobie života, ale pre druhého, ktorý sa zmenám vzpiera, môže mať veľké, krízy a zmätky. Zanedbávané aspekty duše a života, ktoré zostávajú nerozvinuté a menejcenné, sa v istom čase budú dožadoval pozornosti. A tak sa môžeme rozhodnúť, či slobodne budeme s týmito energiami spolupracovať a prispôsobíme sa, alebo sa im budeme brániť.

 

Aktívna  spolupráca ale nesľubuje, že človek bude spokojný a šťastný, že sa vyhne konfliktom a jeho rozhodnutia budú bezbolestné. Pomôže mu však v rozširovaní vedomia, v lepšiemu sebapoznaniu a možnosť nájsť zmysel i v ťažkostiach a stratách. Obtiažne obdobia, akokoľvek bolestivé, nám dávajú príležitosť k rastu a osobnostnému vývoju. Prejem vám veľa úspechov na tejto ceste.

Denný horosokop


Zdroj : dennyhoroskop.sk

Copyright © 2016 / 2017 Numerologička.sk . All rights reserved | Design by Alandesign.eu