Čo znamenajú jednotlivé čísla ?

       


1 Jednotka poukazuje na dôležitosť. realizujte nové projekty odvaha pozitívne myslenie. Zmeny nove začiatky. Veľké lásky. Postup v práci


2 Dvojka poukazuje na rozdvojenie, na boj medzi harmóniou a konfliktom. Vedie k plnšiemu zjednoteniu, spolupatričnosti, priateľstvu, ale aj k diskusiám a sporom. Rodičovstvo


3 Trojka poukazuje na porozumenie, komunikáciu vzťah s okolím. Úspechy v mnohých oblastiach. Spoločenské kontakty. Môžete nájsť priateľstvo na celý život.


4 Štvorka poukazuje na svedomitosť a trpezlivosť. Musíte vynaložiť veľa námahy a práce, ale jej plody budú trvalé. Upevňovanie základov, stabilizácia. Plniť svoje dávne plány a predsavzatia.

 

5 Päťka poukazuje na zmenu, pocit slobody. Môžete si overiť svoje koncepcie. Plný rozkvet, premeny, pohyb, veľké urýchlenie a potreba istej dávky bezočivosti. Využívať  príležitosť. Je to obdobie veľkých šancí, plné prekvapení, zlepšenie situácie vo všetkých oblastiach. 

6 Šestka poukazuje na, prácu a domácnosť sú to dva protipóly. Stabilizácia, zlepšenie životnej úrovne. Rozhodujte sa rozvážne a zodpovedne.

 
7 Sedmička poukazuje na všetko duchové a bude to mať prednosť; intelektuálna práca, veľké cesty, sebaobjavovanie. Obrniť sa trpezlivosťou. Hľadanie vnútorného pokoja.
Pozitívne myslenie, pokoj určený na bilancovanie. Šťastie v citovej sfére je možné, ale ešte raz - trpezlivosť!


8 Osmička poukazujena na úspechy vo financiách, mali by ste vyvinúť veľa energie bojovať za realizáciu všetkých plánov. Rýchle rozhodnutie, účinné pôsobenie, plodná práca.
 


9Deviatka poukazuje na koniec niečoho, bilancovania a prípravy na nový začiatok , prehodnocovanie. Treba pretrhnúť všetko, čo neobstálo v skúške času, čo sa nepodarilo, alebo to, čo už nemôžete vydržať.
Nič nové nezačínať!

Denný horosokop


Zdroj : dennyhoroskop.sk

Copyright © 2016 / 2017 Numerologička.sk . All rights reserved | Design by Alandesign.eu